Gastdocent

Andre Teunissen is naast eigenaar van de digiwijzer ook als gastdocent aangesloten bij Stichting FutureNL Hij geeft programmeerles op basisscholen aan groep 7 en 8 en doet dit met veel plezier.

Stichting FutureNL wil kinderen van de basisschool digitaal vaardig maken door ze te leren programmeren. Programmeren leert kinderen creatief en logisch te denken. Stichting FutureNL wil graag dat programmeren zo snel mogelijk wordt opgenomen in het Curriculum van het Primair Onderwijs.

Voor meer informatie over Stichting FutureNL en om uw school aan te melden voor een gratis lesuur programmeren kunt u kijken op CodeUur

 

Over De Digiwijzer

De Digiwijzer is opgezet door André Teunissen vanuit de signalering dat ICT nog vaak een ondergeschoven kindje is op veel basisscholen. Leerkrachten en ondersteunend personeel ervaren het gebruik van digitale lesprogramma’s en tablets vaak als een extra belasting van hun werk. Directeuren en schoolbesturen worstelen met de vraag hoe de snelle ontwikkelingen op ICT gebied ‘up to date’ te houden binnen hun scholen. De Digiwijzer kan hierbij helpen.

Ik ben ervan overtuigd dat het juiste gebruik van ICT veel werk uit handen kan nemen van leerkrachten waardoor er meer tijd over blijft om gedifferentieerd les te geven. Daarnaast kan ICT helpen de communicatie met en betrokkenheid van de ouders te vergroten. En niet op de laatste plaats kan het onderwijs door goed ICT gebruik leuker en uitdagender worden voor de leerlingen omdat het lesprogramma beter aansluit bij de behoefte van ieder kind.

André Teunissen was voor De Digiwijzer 14 jaar werkzaam in het bedrijfsleven als ICT consultant, in welke hoedanigheid hij diverse soorten grote en middelgrote bedrijven adviseerde en begeleidde bij het implementeren van ICT projecten, werken vanuit de Cloud, beveiliging van het interne netwerk en het beveiligd koppelen van verschillende locaties. Een belangrijk aspect in deze begeleiding is steeds weer een begrijpelijke vertaalslag te kunnen maken tussen de techniek en de mens en er zo voor te zorgen dat de techniek ten dienste staat van de gebruiker.

Daarnaast ben ik vader van 2 jonge kinderen en ook in mijn vrije tijd met veel plezier bezig met computers, techniek en nieuwe ontwikkelingen.

Met mijn kennis over de ICT wil ik met De Digiwijzer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs in de 21e eeuw, zodat de generatie van mijn kinderen en de generaties die volgen hier profijt van hebben.

gastdocent

Simple Share Buttons
Simple Share Buttons